Powiatowy portal mapowy (dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Zaproszenie 2018-06-08
Zapraszamy geodetów, wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 12 , w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim, sala nr 101. Gościem będzie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Tematyką spotkania będą zagadnienia dotyczące weryfikacji prac geodezyjnych, wykorzystania materiałów zasobu, osnowy geodezyjnej, ustalenia granic, zmiany prawa wodnego i RODO.

Starosta Miński wraz z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii


Prezentacje ze spotkania:
  1. Mozaika fotoszkiców oraz ortofotomapa archiwalna dla obszaru powiatu mińskiego - dr inż. Krzysztof Bakuła
  2. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i odmowa włączenia jej do zasobu - Sebastian Bała Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
  3. Kontrola przedsiębiorców (wybrane zagadnienia) - Aleksandra Kościesza – Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli WINGiK
  4. Spotkanie geodetów środowiska mińskiego

Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-27
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej, wyszukiwanie punktów osnowy, przeglądanie operatów geodezyjnych oraz szukanie zakresów prac geodezyjnych. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną
przeniesienie zakupu danych - wydruku mapy zasadniczej do menu związanego z nowym przyciskiem

Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal minski.e-mapa.net 2017-04-04
Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.minski.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest z zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.

Copyright (C) GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-29