Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie pracy geodezyjnej
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez Wykonawcę
Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków - formularz P i P1
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków - formularz P i P2
Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości - formularz P i P5
Wniosek o udostępnienie innych materiałów - formularz P i P7
wszystkie wnioski w formacie edytowalnym Microsoft Excel (P oraz P1-P7)
Zestawienie punktów zmodernizowanej szczegółowej osnowy wysokościowej w układzie Kronsztadt 86 oraz w nowym układzie Amsterdam

Katalog Kart Usług Powiatowego Osrodka Dokuemntacji Geodezyjnej i Kartograficznej