Logo

Powiat miński

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona www

BIP urzędu

25 759-87-47

Aktualności

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Dębe Wielkie, pow. miński
2024-03-25

W związku z pracami dotyczącymi Modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonymi dla obszaru całej gminy Dębe Wielkie (pow. miński) informujemy, że w dniu 26.03.2024 r. zostanie wstrzymanamożliwość przesyłania do weryfikacji opracowań geodezyjnych zgłoszonych na obszarze gminy Dębe Wielkie i dotyczących bazy danych EGiB.

Przewiduje się, że zakończenie prac modernizacyjnych oraz ponowne uruchomienie możliwości przesłania wyników prac do weryfikacji dla obszaru gminy Dębe Wielkie nastąpi w dniu 27maja 2024r.

Po zakończeniu prac oraz zasileniu baz wynikami modernizacji, dla wszystkich nie zakończonych prac geodezyjnych konieczne będzie wygenerowanie nowych danych do modyfikacji.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Marek Ślązak


Komunikat Geodety Powiatowego dla Wykonawców w sprawie zmiany układu wysokości na Amsterdam
2021-06-07

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Geodety Powiatowego dla Wykonawców w sprawie zmiany układu wysokości na Amsterdam.


Zachęcamy do wzięcia udziału w Plebiscycie PODGIK ogłoszonym przez GUGIK
2020-01-28

W związku z ogłoszonym przez GUGIK plebiscytem na Najlepszy PODGiK w Polsce zachęcamy do wzięcia udziału w plebiscycie i oddania głosu. Szczegółowe informacje na temat plebiscytu oraz serwis do głosowania znajdą Państwo na stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/.


Informacja o przekazywaniu bazy roboczej do ODGiK
2020-01-02

Uprzejmie informujemy Wykonawców, że od dnia 1.01.2020r. dla prac zgłoszonych drogą elektroniczną w serwisie ePODGiK, pliki zawierające robocze bazy danych należy przesyłać również poprzez serwis ePODGiK wykorzystując opcję „PRZEŚLIJ PLIK ROBOCZEJ BAZY DANYCH DO ODGIK” dostępną po wybraniu konkretnej pracy geodezyjnej.
Jeżeli Wykonawca zamierza przekazać do PODGiK operat w postaci elektronicznej powinien wybrać opcję: „PRZEŚLIJ PLIK ROBOCZEJ BAZY DANYCH i OPERAT DO ODGIK”, która umożliwia jednoczesne przesłanie zarówno bazy roboczej jak i operatu elektronicznego.


Zaproszenie
2018-06-08

Zapraszamy geodetów, wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 12 , w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim, sala nr 101. Gościem będzie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Tematyką spotkania będą zagadnienia dotyczące weryfikacji prac geodezyjnych, wykorzystania materiałów zasobu, osnowy geodezyjnej, ustalenia granic, zmiany prawa wodnego i RODO.

Starosta Miński wraz z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii


Prezentacje ze spotkania:
  1. Mozaika fotoszkiców oraz ortofotomapa archiwalna dla obszaru powiatu mińskiego - dr inż. Krzysztof Bakuła
  2. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i odmowa włączenia jej do zasobu - Sebastian Bała Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
  3. Kontrola przedsiębiorców (wybrane zagadnienia) - Aleksandra Kościesza – Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli WINGiK
  4. Spotkanie geodetów środowiska mińskiego