Aktualności

Komunikat Geodety Powiatowego dla Wykonawców w sprawie zmiany układu wysokości na Amsterdam 2021-06-07
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Geodety Powiatowego dla Wykonawców w sprawie zmiany układu wysokości na Amsterdam.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Plebiscycie PODGIK ogłoszonym przez GUGIK 2020-01-28
W związku z ogłoszonym przez GUGIK plebiscytem na Najlepszy PODGiK w Polsce zachęcamy do wzięcia udziału w plebiscycie i oddania głosu. Szczegółowe informacje na temat plebiscytu oraz serwis do głosowania znajdą Państwo na stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/.

Informacja o przekazywaniu bazy roboczej do ODGiK 2020-01-02
Uprzejmie informujemy Wykonawców, że od dnia 1.01.2020r. dla prac zgłoszonych drogą elektroniczną w serwisie ePODGiK, pliki zawierające robocze bazy danych należy przesyłać również poprzez serwis ePODGiK wykorzystując opcję „PRZEŚLIJ PLIK ROBOCZEJ BAZY DANYCH DO ODGIK” dostępną po wybraniu konkretnej pracy geodezyjnej.
Jeżeli Wykonawca zamierza przekazać do PODGiK operat w postaci elektronicznej powinien wybrać opcję: „PRZEŚLIJ PLIK ROBOCZEJ BAZY DANYCH i OPERAT DO ODGIK”, która umożliwia jednoczesne przesłanie zarówno bazy roboczej jak i operatu elektronicznego.

Zaproszenie 2018-06-08
Zapraszamy geodetów, wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 12 , w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim, sala nr 101. Gościem będzie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Tematyką spotkania będą zagadnienia dotyczące weryfikacji prac geodezyjnych, wykorzystania materiałów zasobu, osnowy geodezyjnej, ustalenia granic, zmiany prawa wodnego i RODO.

Starosta Miński wraz z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii


Prezentacje ze spotkania:
  1. Mozaika fotoszkiców oraz ortofotomapa archiwalna dla obszaru powiatu mińskiego - dr inż. Krzysztof Bakuła
  2. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i odmowa włączenia jej do zasobu - Sebastian Bała Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
  3. Kontrola przedsiębiorców (wybrane zagadnienia) - Aleksandra Kościesza – Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli WINGiK
  4. Spotkanie geodetów środowiska mińskiego

Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-27
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej, wyszukiwanie punktów osnowy, przeglądanie operatów geodezyjnych oraz szukanie zakresów prac geodezyjnych. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną
przeniesienie zakupu danych - wydruku mapy zasadniczej do menu związanego z nowym przyciskiem

Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal minski.e-mapa.net 2017-04-04
Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.minski.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest z zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.

Wznowienie przetwarzania zgłoszonych prac przez Internet 2015-05-18
Awaria w Mińsku Mazowieckim została usunięta. Prace zgłoszone drogą internetową są już przetwarzane.

Aktualizacja wniosków dot. zgłaszania prac prze Internet 2015-01-07
W związku ze zmianami w ustawie Prawo Geodezyjne dotyczącymi zgłaszania prac geodezyjnych prosimy Wykonawców o zaktualizowanie swojego wniosku dotyczącego zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową. Możliwość aktualizacji wniosku istnieje po zalogowaniu się do serwisu ePODGiK w pozycji Ustawienia|ODGiK, a następnie przy pozycji PODGiK Mińsk Mazowiecki należy kliknąć przycisk Uaktualnij wniosek. Podpisany nowy wniosek prosimy dostarczyć do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w terminie do 14 stycznia 2015r.

Zmiany w wydawaniu danych w powiecie mińskim 2014-11-04
Informujemy, że w powiecie mińskim od 4 listopada 2014r. w materiałach dostępnych w serwisie ePODGiK dodano funkcję, która generuje wykaz operatów (szkiców) mających związek obszarowy ze zgłoszoną pracą geodezyjną. Dostęp do listy następuje z poziomu tabelki z materiałami do pobrania, a jej zawartość pojawi się po kliknięciu w link „Pokaż listę operatów mających związek z obszarem pracy”. Lista ta stanowi odpowiednik wcześniej wydawanych (przed 12 lipca 2014r) do prac geodezyjnych zeskanowanych operatów (szkiców).

Zmiany w internetowym zgłaszaniu prac 2014-08-12
Od dnia 11 sierpnia 2014 od godz. 14:00 wprowadzona zostanie zasada, że o wydawaniu informacji z części opisowej Ewidencji Gruntów i Budynków decydował będzie geodeta zgłaszający pracę, niezależnie od ustalonego asortymentu pracy. Możliwe warianty, to: pominięcie informacji z EGiB; wydanie informacji z EGiB od ha zgłoszonego obszaru pracy (7.50 zł/ha), pozycja w tabeli 9.1; dla wybranych działek (3 zł od działki), pozycja w tabeli 9.3.1.

Dostęp do operatów związanych ze zgłoszonymi pracami 2014-07-25
Informujemy, że od dzisiaj (25.07.2014r.) jest już możliwe samodzielne (odpłatne) pobieranie operatów archiwalnych (w plikach PDF) związanych ze zgłoszonymi pracami. Operaty wybieramy z serwisu iGeoMap w menu Operaty, a opłacamy w serwisie ePODGiK przy materiałach udostępnionych dla danej pracy geodezyjnej. Cena operatu dla zgłoszonej pracy wynosi 3 zł 50 gr (zgodnie z nowelizacją PGiK). Możliwy jest zakup wielokrotny różnych operatów w ramach jednej pracy. Do każdego zakupu generowany jest dokument obliczenia opłaty i licencja. Zakup jest aktywny dopiero po wybraniu przynajmniej jednego operatu, a zakupione operaty są dostępne jako uzupełnienie materiałów dla zgłoszonej pracy. Szczegóły związane z aktualną procedurą internetowego zgłaszania prac w PODGiK Mińsk Mazowiecki znajdują się w udostępnionym pliku.

nformacja o zgłaszaniu prac przez Internet 2014-07-11
Informujemy, że od godziny 0:00 dnia 12 lipca 2014r. internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych będzie funkcjonowało normalnie z tym, że przed wygenerowaniem materiałów konieczne będzie wniesienie stosownej opłaty za udostępniane materiały. Opłata wynika ze zmienionej ustawy ‘Prawo geodezyjne i kartograficzne’ i będzie wnoszona przez system płatności internetowych bezpośrednio po zgłoszeniu pracy lub później po zalogowaniu się w serwisie epodgik.pl.

Utrudnienia w przetwarzaniu prac zgłoszonych przez Internet 2013-12-04
W związku z pracami na serwerze w PODGiKu Mińsku Mazowieckim prace zgłoszoną drogą internetową zostaną przetworzone 5 grudnia 2013 w godzinach popołudniowych.

II Etap plebiscytu Geoforum 2013-05-10
Dziękujemy za oddane na nas głosy w I etapie plebiscytu na najlepszy PODGiK. Od dnia dzisiejszego rozpoczął się II etap plebiscytu. Jeżeli uważacie Państwo, że nasz Ośrodek jest najlepszy, zagłosuj na nas stronie GEOFORUM.

Nowy sposób udostępniania operatów 2013-03-12
Od dnia 12 marca 2013 roku został uruchomiony nowy mechanizm udostępniania danych o operatach za pomocą systemu iGeoMap. Od teraz możliwe są do pobierania i przeglądania pełne pliki PDF. W wypadku uwag i pytań do nowego systemu prosimy o kontakt.

Uruchomienie GEO-MAP ver. 10 2012-11-15

Od 1 grudnia 2012r. w powiecie mińskim zostanie wprowadzony system GEO-MAP w wersji 10.00. Informujemy o tym z wyprzedzeniem, gdyż do odczytania wydawanych plików konieczny będzie GEO-MAP w wersji min. 10.00. Starsze wersje oprogramowania niestety nie będą mogły przeczytać nowych plików. Szczegółowe informacje dotyczące nowej wersji GEO-MAP znajdą Państwo pod niniejszym linkiem.


Nowe asortymenty przy zgłaszaniu prac geodezyjnych 2012-11-15

Przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych można od 15 listopada 2012r. korzystać z nowych asortymentów. Są to:

  • podział,
  • rozgraniczenie,
  • wznowienie znaków granicznych.

Asortymenty te wyodrębniono z funkcjonującego dotychczas asortymentu praca prawna, który nadal będzie wykorzystywany do prac, które nie kwalifikują się do wyodrębnionych asortymentów (tzn. podział, rozgraniczenie czy wznowienie znaków granicznych).

Wprowadzenie nowych asortymentów prac geodezyjnych jest częścią przygotowań, które poprzedzają wprowadzenie wersji 10 systemu GEO-MAP planowane na 1 grudnia 2012r.


Zapraszamy do korzystania z serwisu kw.info.pl 2012-01-02
W dniu 02-01-2012r. uruchomiono nowy serwis internetowy w Powiecie Mińskim. Serwis kw.info.pl służy do udostępniania numerów ksiąg wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych.
Na podstawie informacji uzyskanych z serwisu można następnie skorzystać z uruchomionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu ekw.ms.gov.pl, udostępniającego informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

ePODGiK Innowacyjną Usługą w konkursie Liderzy Innowacji 2009 2009-12-17
Usługa ePODGiK firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. została laureatem mazowieckiej i krajowej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" w kategorii firma mikro.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji, a jego ideą jest propagowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Konkurs ma charakter otwarty i zasięg ogólnopolski.
Wyróżnienie to zbiegło się w czasie z niedawnym przekroczeniem 30 tys. prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem tej usługi.


Copyright (C) GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 2023-03-23