Dokumenty do pobrania

Pobierz dokument w formacie PDF   Zgłoszenie pracy geodezyjnej
Pobierz dokument w formacie PDF   Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez Wykonawcę
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków - formularz P i P1
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków - formularz P i P2
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości - formularz P i P5
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o udostępnienie innych materiałów - formularz P i P7
Pobierz dokument w formacie Excel   wszystkie wnioski w formacie edytowalnym Microsoft Excel (P oraz P1-P7)
Pobierz dokument w formacie Excel   Zestawienie punktów zmodernizowanej szczegółowej osnowy wysokościowej w układzie Kronsztadt 86 oraz w nowym układzie Amsterdam

Katalog Kart Usług Powiatowego Osrodka Dokuemntacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego działki o objęciu uproszczonym planem urządzania lasu

Copyright (C) GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 2020-08-13