Powiatowy portal mapowy (dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Zachęcamy do wzięcia udziału w Plebiscycie PODGIK ogłoszonym przez GUGIK 2020-01-28
W związku z ogłoszonym przez GUGIK plebiscytem na Najlepszy PODGiK w Polsce zachęcamy do wzięcia udziału w plebiscycie i oddania głosu. Szczegółowe informacje na temat plebiscytu oraz serwis do głosowania znajdą Państwo na stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/.

Informacja o przekazywaniu bazy roboczej do ODGiK 2020-01-02
Uprzejmie informujemy Wykonawców, że od dnia 1.01.2020r. dla prac zgłoszonych drogą elektroniczną w serwisie ePODGiK, pliki zawierające robocze bazy danych należy przesyłać również poprzez serwis ePODGiK wykorzystując opcję „PRZEŚLIJ PLIK ROBOCZEJ BAZY DANYCH DO ODGIK” dostępną po wybraniu konkretnej pracy geodezyjnej.
Jeżeli Wykonawca zamierza przekazać do PODGiK operat w postaci elektronicznej powinien wybrać opcję: „PRZEŚLIJ PLIK ROBOCZEJ BAZY DANYCH i OPERAT DO ODGIK”, która umożliwia jednoczesne przesłanie zarówno bazy roboczej jak i operatu elektronicznego.

Zaproszenie 2018-06-08
Zapraszamy geodetów, wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 12 , w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim, sala nr 101. Gościem będzie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Tematyką spotkania będą zagadnienia dotyczące weryfikacji prac geodezyjnych, wykorzystania materiałów zasobu, osnowy geodezyjnej, ustalenia granic, zmiany prawa wodnego i RODO.

Starosta Miński wraz z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii


Prezentacje ze spotkania:
  1. Mozaika fotoszkiców oraz ortofotomapa archiwalna dla obszaru powiatu mińskiego - dr inż. Krzysztof Bakuła
  2. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i odmowa włączenia jej do zasobu - Sebastian Bała Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
  3. Kontrola przedsiębiorców (wybrane zagadnienia) - Aleksandra Kościesza – Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli WINGiK
  4. Spotkanie geodetów środowiska mińskiego

Copyright (C) GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 2020-08-13