Logo

Powiat miński

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona www

BIP urzędu

25 759-87-47

Aktualności

Komunikat Geodety Powiatowego dla Wykonawców w sprawie zmiany układu wysokości na Amsterdam
2021-06-07

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Geodety Powiatowego dla Wykonawców w sprawie zmiany układu wysokości na Amsterdam.


Zachęcamy do wzięcia udziału w Plebiscycie PODGIK ogłoszonym przez GUGIK
2020-01-28

W związku z ogłoszonym przez GUGIK plebiscytem na Najlepszy PODGiK w Polsce zachęcamy do wzięcia udziału w plebiscycie i oddania głosu. Szczegółowe informacje na temat plebiscytu oraz serwis do głosowania znajdą Państwo na stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/.


Informacja o przekazywaniu bazy roboczej do ODGiK
2020-01-02

Uprzejmie informujemy Wykonawców, że od dnia 1.01.2020r. dla prac zgłoszonych drogą elektroniczną w serwisie ePODGiK, pliki zawierające robocze bazy danych należy przesyłać również poprzez serwis ePODGiK wykorzystując opcję „PRZEŚLIJ PLIK ROBOCZEJ BAZY DANYCH DO ODGIK” dostępną po wybraniu konkretnej pracy geodezyjnej.
Jeżeli Wykonawca zamierza przekazać do PODGiK operat w postaci elektronicznej powinien wybrać opcję: „PRZEŚLIJ PLIK ROBOCZEJ BAZY DANYCH i OPERAT DO ODGIK”, która umożliwia jednoczesne przesłanie zarówno bazy roboczej jak i operatu elektronicznego.


Zaproszenie
2018-06-08

Zapraszamy geodetów, wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 12 , w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim, sala nr 101. Gościem będzie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Tematyką spotkania będą zagadnienia dotyczące weryfikacji prac geodezyjnych, wykorzystania materiałów zasobu, osnowy geodezyjnej, ustalenia granic, zmiany prawa wodnego i RODO.

Starosta Miński wraz z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii


Prezentacje ze spotkania:
  1. Mozaika fotoszkiców oraz ortofotomapa archiwalna dla obszaru powiatu mińskiego - dr inż. Krzysztof Bakuła
  2. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i odmowa włączenia jej do zasobu - Sebastian Bała Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
  3. Kontrola przedsiębiorców (wybrane zagadnienia) - Aleksandra Kościesza – Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli WINGiK
  4. Spotkanie geodetów środowiska mińskiego


Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym
2017-04-27

W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.


Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej, wyszukiwanie punktów osnowy, przeglądanie operatów geodezyjnych oraz szukanie zakresów prac geodezyjnych. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.


Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną
przeniesienie zakupu danych - wydruku mapy zasadniczej do menu związanego z nowym przyciskiem